Mietlica rozłogowa Agrostis stolonifera

Mietlica rozłogowa (Agrostis stolonifera L.) – gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych. Jako gatunek rodzimy rośnie w Eurazji i północnej Afryce. Ponadto zawleczony do Ameryki i Australii. W Polsce występuje na całym obszarze kraju.

Liście płaskie, o szerokości 2-6 mm i długości do 10 cm, rowkowane, szarozielone, szorstkie. Języczek liściowy o długości 2-4 mm, zwykle zaostrzony. Pochwy liściowe otwarte i gładkie. Kwiaty zebrane w kwiatostan w postaci wiechy o długości 5-10 cm. W czasie kwitnienia wiecha jest słabo rozpierzchła, po kwitnieniu ścieśniona. Kłoski o długości 2-3 mm, jednokwiatowe, bezostne, o odcieniu fioletowym. Plewy błoniaste, zaostrzone i dłuższe od kłoska. Górna plewka obecna i o połowę krótsza od dolnej. Łodyga źdźbła o wysokości 20-80 cm, rozgałęzione, pokładające się i zakorzeniające w kolankach.

Biologia i występowanie


Wieloletnia trawa kępkowa, kwitnie od czerwca do sierpnia, zasiedla gleby średniożyzne: brzegi wód, mokre łąki i pastwiska. Jest gatunkiem charakterystycznym muraw zalewowych ze związku Agropyro-Rumicion crispi.

Źródło informacji: Wikipedia : wolna encyklopedia [dostęp: 2017-10-21 19:02:11]. Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=40255126. Główni autorzy artykułu w Wikipedii: zobacz listę.

  • The Plant List. [dostęp 2014-08-26].
  • Stevens P.F.: Angiosperm Phylogeny Website (ang.). 2001–. [dostęp 2010-12-26].
Przypisane cechy
barwa kwiatów płatki fioletowe
kształt korony kwiatostan
kształt korony wiecha
kształt korony kłos
wygląd łodygi łodyga pełzająca
wygląd łodygi łodyga gałęzista
szacowana wysokość łodygi od kolana do pasa (60 < x < 100 cm)
pora kwitnienia czerwiec
pora kwitnienia lipiec
pora kwitnienia sierpień