Wyczyniec kolankowy Alopecurus geniculatus

Wyczyniec kolankowy (Alopecurus geniculatus L.) - gatunek rośliny należącej do rodziny wiechlinowatych. Jako gatunek rodzimy występuje w Europie, zachodniej Azji i północnej Afryce. Ponadto zawleczony do wschodniej Azji, Australii i Ameryki. W Polsce dość pospolity na niżu oraz na niższych stanowiskach w górach.

Liście języczek liściowy tępy, długości 3-4 mm. Kwiaty zebrane w kłoski długości 3 mm, te z kolei zebrane w wałkowatą, tępo ściętą na końcach wiechę grubości 4-7 mm. Plewy zrosłe w nasadzie, z rozchylonymi szczytami, owłosione lub orzęsione na grzbiecie. Plewka dolna oścista; ość dłuższa od niej, wystająca ponad kłosek o około 2 mm. Pylniki jasnożółte, po przekwitnieniu brunatne. Łodyga pokładające i zakorzeniające się w kolankach źdźbło do 20 cm wysokości.

Biologia i występowanie


Gatunek rosliny wieloletniej, ozimy, mogący się rozmnażać wegetatywnie z zimujących nadziemnych rozłogów. Przejawia dużą odporność na wydeptywanie. Wrażliwy na zacienienie. Preferuje stanowiska mokre i żyzne. W mulistych obniżeniach terenu, ze względu na długotrwałe podtopienie pozbawionych innej roślinności, może wraz z wyczyńcem czerwonożółtym i mietlicą rozłogową tworzyć luźne darnie. W traworoślach i turzycowiskach rozwijających się na siedliskach podmokłych grądów występuje regularnie ale w małej liczebności. W klasyfikacji zbiorowisk roślinnych gatunek uznawany za charakterystyczny dla muraw zalewowych ze związku Agropyro-Rumicion crispi oraz dla należącego do tego związku zespołu Ranunculo-Alopecuretum geniculati. Liczba chromosomów 2n=28. Kwitnie od maja do października.

Źródło informacji: Wikipedia : wolna encyklopedia [dostęp: 2017-10-21 19:09:23]. Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=48430388. Główni autorzy artykułu w Wikipedii: zobacz listę.

  • Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Matuszkiewicz W. PWN, 2007.
  • Marian Falkowski (red.): Trawy polskie. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1982. ISBN 83-09-00593-8.
Przypisane cechy
ogólne roślina wodna
barwa kwiatów płatki żółte
barwa kwiatów płatki brązowe
kształt korony kłos
wygląd łodygi łodyga pełzająca
pora kwitnienia maj
pora kwitnienia czerwiec
pora kwitnienia lipiec
pora kwitnienia sierpień
pora kwitnienia wrzesień
pora kwitnienia październik