Zanokcica serpentynowa Asplenium adulterinum

Zanokcica serpentynowa (Asplenium adulterinum Milde) – gatunek paproci z rodziny zanokcicowatych. Najrzadsza zanokcica we florze Polski.

Liście pojedynczo złożone, pierzaste, blaszka liściowa ma do 30 odcinków liściowych po jednej stronie, ustawionych naprzeciwlegle. Są one wachlarzowate, o brzegu karbowanym. Ogonek liściowy brunatny, często czarniawy, z czerwonawym odcieniem, dość sztywny, lecz kruchy. Górna część osadki zielona i miękka. Pokrój roślina trwała o wysokości do 25 cm. Tworzy luźne kępy. Endemit środkowoeuropejski.

Źródło informacji: Wikipedia : wolna encyklopedia [dostęp: 2018-12-04 19:42:21]. Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=53610788. Główni autorzy artykułu w Wikipedii: zobacz listę.

  • Zbigniew Mirek, Kazimierz Zarzycki: Red list of plants and fungi in Poland. Czerwona lista roślin i grzybów Polski. Kraków: IB PAN, 2006. ISBN 83-89648-38-5.
  • Kaźmierczakowa R., Bloch-Orłowska J., Celka Z., Cwener A., Dajdok Z., Michalska-Hejduk D., Pawlikowski P., Szczęśniak E., Ziarnek K.: Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. Polish red list of pteridophytes and flowering plants. Kraków: Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, 2016. ISBN 978-83-61191-88-9.
  • Zarzycki K., Kaźmierczakowa R., Mirek Z.: Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Wyd. III. uaktualnione i rozszerzone. Kraków: Instytut Ochrony Przyrody PAN, 2014. ISBN 978-83-61191-72-8.
Przypisane cechy
ulistnienie naprzeciwległe
ulistnienie ogonek liściowy obecny
ulistnienie karbowany
ulistnienie liście pierzaste