Azolla karolińska Azolla filiculoides

Azolla karolińska (Azolla filiculoides Lam.) – gatunek wodnej paproci różnozarodnikowej należący do rodziny azollowatych lub salwiniowatych w zależności od ujęcia systematycznego. Jako gatunek rodzimy rośnie w Ameryce. Ponadto zawleczony do Europy, Chin, południowej Afryki, Australii i Nowej Zelandii. W Polsce posiada status antropofita i gatunku inwazyjnego.

Biologia i występowanie


Gatunek charakterystyczny klasy Lemnetea minoris.

Źródło informacji: Wikipedia : wolna encyklopedia [dostęp: 2016-03-04 23:37:58]. Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=40141844. Główni autorzy artykułu w Wikipedii: zobacz listę.

  • B. Tokarska-Guzik, Z. Dajdok, M. Zając, A. Zając, A. Urbisz, W. Danielewicz: Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych. Warszawa: Generalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska, 2012. ISBN 978-83-62940-34-9.
  • Smith, A. R., K. M. Pryer, E. Schuettpelz, P. Korall, H. Schneider & P. G. Wolf: A classification for extant ferns (ang.). Taxon 55(3): 705–731, 2006. [dostęp 2009-11-13].