Łączeń baldaszkowy Butomus umbellatus

Łączeń baldaszkowy (Butomus umbellatus L.) – gatunek rośliny będący jedynym przedstawicielem monotypowego rodzaju łączeń Butomus i rodziny łączniowatych Butomaceae. Naturalny zasięg jego występowania obejmuje obszary o klimacie umiarkowanym w Azji i Europie, także Afrykę Północną. Introdukowany został do Ameryki Północnej, gdzie stał się problematyczną rośliną inwazyjną. W obrębie naturalnego zasięgu rośnie na stanowiskach zwykle niezbyt obficie. Zasiedla brzegi wód stojących i płynących, może rosnąć także w głębszych wodach w ciekach o wartkim nurcie, jednak wówczas nie kwitnie. Rośliny tego gatunku są miododajne, mają jadalne kłącza, wykorzystywane są w plecionkarstwie i uprawiane jako rośliny ozdobne.

Źródło informacji: Wikipedia : wolna encyklopedia [dostęp: 2018-09-10 10:34:42]. Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=54385606. Główni autorzy artykułu w Wikipedii: zobacz listę.

 • Butomus umbellatus. W: Den Virtuella Floran [on-line]. Naturhistoriska riksmuseet. (Za: Hultén, E. & Fries, M. 1986. Atlas of North European vascular plants: north of the Tropic of Cancer I-III. – Koeltz Scientific Books, Königstein). [dostęp 2016-10-27].
 • Stevens P.F.: Angiosperm Phylogeny Website (ang.). 2001–. [dostęp 2016-10-25].
 • Ramularia butomi Lind. W: CBS-KNAW Collections [on-line]. CBS-KNAW Fungal Biodiversity Centre. [dostęp 2016-10-27].
 • Maria Polakowska: Rośliny wodne. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1976, s. 80.
 • Corinne Buch. Butomus umbellatus – Schwanenblume (Butomaceae), Blume des Jahres 2014. „Jahrb. Bochumer Bot. Ver.”. 6, s. 181-184, 2015. 
 • Zofia Włodarczyk: Rośliny biblijne. Leksykon. Kraków: Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, 2011. ISBN 978-83-89648-98-3.
 • C.D.K. Cook: Butomaceae. W: Klaus Kubitzki: Flowering Plants. Monocotyledons: Alismatanae and Commelinanae (except Gramineae). T. 4. Springer Science & Business Media, 1998, s. 100-102. ISBN 3-540-64061-4.
 • Stanisław Sławiński, Mieczysław Tokarski: Rośliny wodne w ogrodzie botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław: Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego, 1978, s. 64-65.
 • Butomus umbellatus. W: Flora of China [on-line]. eFloras.org. [dostęp 2016-10-25].
 • Peter Hagen, Martin Haberer: Staw w ogrodzie. Bauer-Weltbild Media (Klub dla Ciebie), 2010, s. 310. ISBN 978-83-258-0272-1.
 • Butomus umbellatus. W: Global Invasive Species Database [on-line]. Invasive Species Specialist Group. [dostęp 2016-10-26].
 • G.J. Wilder. Symmetry and development of Butomus umbellatus (Butomaceae) and Limnocharis flava (Limnocharitaceae). „American Journal of Botany”. 61, 4, s. 379-394, 1974. 
 • Butomus umbellatus L.. W: Great Lakes aquatic nonindigenous species [on-line]. GLERL. [dostęp 2016-10-27].
 • Blume des Jahres 2014: Schwanenblume (Butomus umbellatus). Loki Schmidt Stiftung. [dostęp 2016-10-27].
 • Flowering Rush. W: Alien Invasive Aquatic and Wetland Plants [on-line]. Manitoba Purple Loosestrife Project. [dostęp 2016-10-27].
 • Taxon: Butomus umbellatus L.. W: US National Plant Germplasm System (GrinGlobal version 1.9.7.1) [on-line]. USDA. [dostęp 2016-10-25].
 • Malcolm Storey: Butomus umbellatus L. (Flowering-rush). W: BioInfo (UK) [on-line]. [dostęp 2016-10-27].
 • Jitka Stepankowa (red.): Kvetena Ceske Republiky. 8. Praha: Academia, 2010, s. 294. ISBN 978-80-200-1824-3.
 • Zygmunt Hejnowicz: Anatomia i histogeneza. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002, s. 86. ISBN 83-01-13825-4.
 • Stanisław i Grzegorz Kłosowscy: Rośliny wodne i bagienne. Warszawa: Multico Oficyna Wydawnicza, 2001, s. 148, seria: Flora Polski. ISBN 83-7073-248-8.
 • Jeremy S. Brown, Christopher G. Eckert. Evolutionary increase in sexual and clonal reproductive capacity during biological invasion in an aquatic plant Butomus umbellatus (Butomaceae). „American Journal of Botany”. 92, 3, s. 495-502, 2005. DOI: 10.3732/ajb.92.3.495. 
 • Erazm Majewski: Słownik nazwisk zoologicznych i botanicznych polskich.... T. 2: T. 2. : Słownik Łacińsko – Polski.... Warszawa: Druk Noskowskiego, 1894, s. 810. (pol.)
 • Stanisław Bernatowicz, Paweł Wolny: Botanika dla rybaków i limnologów. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1974, s. 70-71, 374, 457.
 • Jakub Mowszowicz: Rośliny wodne krajowe. Łódź: Uniwersytet Łódzki, 1983, s. 37.
 • Christopher G. Eckert, Blandine Massonnet, Julia J. Thomas. Variation in sexual and clonal reproduction among introduced populations of flowering rush, Butomus umbellatus (Butomaceae). „Canadian Journal of Botany”. 78, 4, s. 437-446, 2000. DOI: 10.1139/b00-019. 
 • Akhani, H. & Zehzad, B.: Butomus umbellatus. W: The IUCN Red List of Threatened Species 2014 [on-line]. 2014. [dostęp 2016-10-26].
 • Zbigniew Podbielkowski, Henryk Tomaszewicz: Zarys hydrobotaniki. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982, s. 188-189, 365. ISBN 83-01-00566-1.
 • Khadija Aziz: Butomaceae. W: Flora of Pakistan [on-line]. eFloras.org. [dostęp 2016-10-27].
 • John Poland, Eric Clement: The Vegetative Key to the British Flora. Botanical Society of the British Isles, s. JS. ISBN 978-0-9560144-0-5.
 • F.M. Muller: Seedlings of the North-Western European Lowland: A flora of seedlings. Wageningen: Centre for Agricultural Publishing and Documentation, 1978, s. 224.
 • Butomus umbellatus Linnaeus. W: Flora of North America [on-line]. eFloras.org. [dostęp 2016-10-25].
 • Dorothee Waechter: Stawy ogrodowe. Bellona, s. 70. ISBN 978-83-11-10943-8.
 • Butomus umbellatus - L.. W: Plants For A Future [on-line]. Plants For A Future. [dostęp 2016-10-27].
 • Flowering rush. BBC. [dostęp 2016-10-27].
 • Gurcharan Singh: Plant Systematics. An Integrated Approach. Enfield, Plymouth: Science Publishers, Inc., 2004, s. 337-339. ISBN 1-57808-351-6.
 • Stefan Buczacki: Best water plants. London: Reed International Books Limited, 1995, s. 23. ISBN 0-600-58337-6.
 • Zdenka Hroudová, Anna Krahulcová, Petr Zákravský, Vlasta Jarolímová. The biology of Butomus umbellatus in shallow waters with fluctuating water level. „Management and Ecology of Freshwater Plants”. 120. s. 27-30. 
 • Mieczysław Lipiński: Pożytki pszczele. Warszawa: Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 2010, s. 68. ISBN 978-83-09-99024-6.
 • Józef Rostafiński: Słownik polskich imion rodzajów oraz wyższych skupień roślin. Kraków: Akademia Umiejętności, 1900, s. 180. (pol.)
 • Łukasz Łuczaj: Dzikie rośliny jadalne Polski. Krosno: Chemigrafia, 2004, s. 122. ISBN 83-904633-6-9.
 • Marian Rejewski: Pochodzenie łacińskich nazw roślin polskich. Warszawa: Nakładem własnym autora, 1996, s. 41. ISBN 83-05-12868-7.
 • Adam Paluch: Świat roślin w tradycyjnych praktykach leczniczych wsi polskiej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersyetetu Wrocławskiego, 1984, s. 319.
 • Rodica Bercu. Anatomy of Butomus umbellatus L. (Butomaceae). „Annals of the Romanian Society for Cell Biology”. 15, 1, s. 262-268, 2010. 
 • Adam Zając, Maria Zając (red.): Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 2001, s. 102. ISBN 83-915161-1-3.