Skrzyp bagienny Equisetum fluviatile

Skrzyp bagienny (Equisetum fluviatile L.) – gatunek rośliny bagiennej należący do rodziny skrzypowatych. Występuje w strefie umiarkowanej na półkuli północnej. W Polsce dość pospolity gatunek rodzimy.

Liście wyrastają w okółkach. Pochwy liściowe otulają łodygę w węzłach, długie na 1 cm, zielone, przylegające, wybiegają w brunatno-czarne, trójkątne ząbki długie ma 3-4 mm, bardzo wąsko, biało obrzeżone. Ząbków (10)15-30. Pokrój roślina szuwarowa. Pędy płonne i zarodnionośne podobne. Łodyga dorasta do wysokości (30) 50 – 150 cm, szerokości 0,2-1,2 cm. Dęta, zielona, gładka, biało prążkowana, słabo rozgałęziona, z 10-30 płaskimi żeberkami. Kanał powietrzny zajmuje min. 4/5 średnicy łodygi.

Źródło informacji: Wikipedia : wolna encyklopedia [dostęp: 2018-03-04 11:54:01]. Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=52576104. Główni autorzy artykułu w Wikipedii: zobacz listę.

  • Jean-Michel Guillon. Phylogeny of horsetails (Equisetum) based on the chloroplast rps4 gene and adjacent noncoding sequences. „Systematic Botany”. 29 (2), s. 251–259, 2004. DOI: 10.1600/036364404774195467 (ang.). 
  • Władysław Matuszkiewicz: Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 2006. ISBN 83-01-14439-4.
  • Lucjan Rutkowski: Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 2006. ISBN 83-01-14342-8.
  • Stanisław Kłosowski, Grzegorz Kłosowski: Rośliny wodne i bagienne. Warszawa: Multico Oficyna Wydawnicza, 2007. ISBN 978-83-7073-248-6.
Przypisane cechy
ogólne bylina
ogólne roślina heliofilna
ogólne gatunek rodzimy
ogólne roślina pospolita
ogólne roślina bagienna
ogólne roślina szuwarowa
forma życiowa wg Raunkiæra geofit
forma życiowa wg Raunkiæra hydrofit
kształt blaszki liście trójkątne
ulistnienie okółkowe
ulistnienie Pochwy liściowe otulają łodygę w węzłach
ulistnienie Pochwy liściowe przylegające, wybiegają w czarne trójkątne ząbki
wygląd łodygi łodyga żebrowana
wygląd łodygi łodyga gładka
wygląd łodygi pusta w środku
wygląd łodygi słabo rozgałęziona
wygląd łodygi dęta
wygląd łodygi zielona
wygląd łodygi kanał powietrzny
szacowana wysokość łodygi 50 - 150 cm
siedlisko Brzegi wód
siedlisko Tereny podmokłe i zabagnione
siedlisko torfowiska
siedlisko Szuwary
gatunek charakterystyczny dla (klasa) Cl. Phragmitetea R. Tx. et Prsg 1942 szuwary
gatunek charakterystyczny dla (zespół) Ass. Equisetetum fluviatilis Steffen 1931 szuwar skrzypowy
dojrzewanie zarodników maj
dojrzewanie zarodników czerwiec
dojrzewanie zarodników tępy kłos zarodnionośny na szczycie pędu płodnego
dojrzewanie zarodników anemochoria