Bodziszek leśny Geranium sylvaticum

Bodziszek leśny (Geranium sylvaticum L.) – gatunek rośliny należący do rodziny bodziszkowatych. Pochodzi z Azji i Europy. W Polsce występuje na większości terytorium, choć niezbyt licznie, a w niektórych rejonach nie jest spotykany w ogóle.

Liście dolne są 7-dzielne, o rombowych, nacinanych i pojedynczo piłkowanych odcinkach. Kwiaty na szypułkach stale wyprostowanych. Z każdej szypułki wyrasta 2 lub więcej kwiatów. Są to kwiaty promieniste, 5-krotne, o purpurowofioletowych płatkach 1,5÷2 razy dłuższych od działek kielicha. Płatki są dołem owłosione. Nitki pręcików mają lancetowatą, stopniowo zwężającą się nasadę. Łodyga wzniesiona, prosta, rozgałęziająca się, o wysokości 30-60 (90) cm. W górnej części jest odstająco owłosiona. Owoc rozłupnia zawierająca gładkie rozłupki. Ości rozłupek podczas dojrzewania łukowato odginają się.

Biologia i występowanie


Bylina. Kwitnie od czerwca do sierpnia. Siedlisko: lasy liściaste, zarośla, łąki; hemikryptofit. W Karpatach występuje aż po piętro alpejskie. W klasyfikacji zbiorowisk roślinnych gatunek charakterystyczny dla klasy (Cl.) Betulo-Adenostyletea. Liczba chromosomów 2n=28.
Siedlisko: ziołorośla, pastwiska górskie, lasy liściaste i mieszane, łęgi.

Źródło informacji: Wikipedia : wolna encyklopedia [dostęp: 2019-01-08 21:18:21]. Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=55535124. Główni autorzy artykułu w Wikipedii: zobacz listę.

  • Kaźmierczakowa R., Bloch-Orłowska J., Celka Z., Cwener A., Dajdok Z., Michalska-Hejduk D., Pawlikowski P., Szczęśniak E., Ziarnek K.: Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. Polish red list of pteridophytes and flowering plants. Kraków: Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, 2016. ISBN 978-83-61191-88-9.
  • Władysław Szafer, Stanisław Kulczyński: Rośliny polskie. Warszawa: PWN, 1953.
  • Władysław Matuszkiewicz: Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 2006. ISBN 83-01-14439-4.
  • Germplasm Resources Information Network (GRIN). [dostęp 2010-03-01].
  • Bertram Munker: Leksykon przyrodniczy. Kwiaty polne i leśne. Warszawa: PHOTOTEXT, 1998. ISBN 83-7129-756-4.
  • Lucjan Rutkowski: Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 2006. ISBN 83-01-14342-8.
ogólne bylina
barwa kwiatów płatki fioletowe
barwa kwiatów płatki purpurowe
liczba płatków płatków pięć
symetria kwiatu kwiat promienisty
kształt blaszki liście najszersze w połowie długości
ulistnienie piłkowane
rodzaj owoców rozłupki
powierzchnia owocu gładka
wygląd łodygi łodyga gałęzista
wygląd łodygi łodyga owłosiona
wygląd łodygi łodyga wzniesiona
pora kwitnienia czerwiec
pora kwitnienia lipiec
pora kwitnienia sierpień